Afdrukken

Algemene voorwaarden vrijetijdsactiviteiten gemeente Kortessem

Algemene bepalingen

Het vrijetijdsaanbod in de gemeente Kortessem wordt georganiseerd door de dienst UiT in Kortessem, Pieter Geert Buckinxstraat 5 te 3720 Kortessem

De dienst UiT in Kortessem bestaat uit:

De sportdienst, 011/85 82 57 sport@kortessem.be

De cultuurdienst, 011/37 39 30 cultuur@kortessem.be

De jeugddienst, 011/37 91 73 jeugd@kortessem.be

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door bovenstaande diensten en voor iedere deelnemer en ouder die zijn/haar kind(eren) inschrijft voor deelname aan één van deze activiteiten.

Toelatingsvoorwaarden

De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, zowel inwoners als niet-inwoners van Kortessem. De minimale en maximale leeftijd varieert van activiteit tot activiteit. De leeftijden zijn terug te vinden in de infofolder betreffende de activiteit en op de gemeentelijke website.

Tarieven

De tarieven worden steeds meegedeeld op de gemeentelijke website, de infofolder van de betreffende activiteit en in TicketGang.

In de prijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering, evt. busvervoer naar en inkomgeld voor externe activiteiten (vb. zwembad, actionpark,...)

Inschrijven en betalen

 • 1. Registratie
  Indien uw kind(eren) wil(len) deelnemen aan één van de vrijetijdsactiviteiten, moet eenmalig een gezinsaccount worden aangemaakt waarin uw basis gegevens worden opgenomen. Dit gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website. Indien u hierbij moeilijkheden zou ondervinden, kan u hiervoor ook terecht aan de balie van de dienst UiT in Kortessem, Pieter Geert Buckinxstraat 5, 3720 Kortessem.
  Gelieve bij opmerkingen te vermelden indien voor uw kind(eren) specifieke aandachtspunten gelden.
 • 2. Inschrijven
  Het is verplicht vooraf in te schrijven. Dit gebeurt bij voorkeur online via de inschrijvingsmodule op de gemeentelijke website. De inschrijvingen kunnen ook gebeuren aan de balie van de dienst UiT in Kortessem.
 • 3. Betalen
  Indien de inschrijving online gebeurt via de gemeentelijke website dient er online betaald te worden via een beveiligde website.
  Indien de inschrijving via de balie van de dienst UiT in Kortessem verloopt, dient er contant betaald te worden op het moment van de inschrijving.
 • 4. Uitschrijven
  Uitschrijven kan enkel ingeval van ziekte. Indien uw kind ziek is vragen we de voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot ten laatste 1 week na het einde van de betreffende activiteit binnen gebracht worden op de dienst UiT in Kortessem. In dat geval wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald. In andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terug betaald.

Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten. Er is geen verzekering voor beschadiging of verlies van persoonlijk meegebrachte voorwerpen.

Fiscaal attest

Deelname van kinderen, jonger dan 12 jaar, aan opvang- en vrijetijdsactiviteiten is fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest wordt digitaal bezorgd door Ticketgang het tweede kwartaal na het fiscaal jaar en voor 1 mei.

Foto’s

Tijdens de activiteiten worden foto’s genomen. Bij deelname betekent dit dat u akkoord gaat dat genomen foto’s gepubliceerd kunnen worden tenzij u dit laat weten via mail op cultuur@kortessem.be

Privacy

De persoonsgegevens voor de vrijetijdsactiviteiten van de gemeente Kortessem worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoonnummers en individuele mailadressen in TickeGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor sport-, jeugd en cultuurwerking.
 • 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven voor al de activiteiten en na betaling wordt de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
 • 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
 • 3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen en opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TickeGang BVBA, Biesstraat 87, 3191 Boortmeerbeek.

Klachten

Klachten kunnen in eerste instantie gemeld worden aan de verantwoordelijke van de activiteit. De verantwoordelijke zal in overleg met het diensthoofd van UiT in Kortessem de klacht bekijken en eventueel actie ondernemen.

Wanneer geen consensus wordt bereikt, kunnen de deelnemers of de ouders de klacht schriftelijk overmaken aan het College van burgemeester en schepenen die de klacht zal registreren en onderzoeken. De ouders zullen vervolgens schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming.

College van burgemeester en schepenen
Kerkplein 11
3720 Kortessem

 

 

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2016-06-30